10 กุมภาพันธ์ 2562 วันหยุดทุกพื้นที่อากาศดี ฝุ่นลดไม่เกินค่ามาตรฐาน

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/64761

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันที่ 10 ก.พ.62 ระบุ ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงลดลงจาก
เมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ (โดยเขตที่มีปริมาณฝุ่น PM2.5 สูงสุดคือ บางเขน 40 มคก./ลบ.ม. ตามด้วย เขตวังทองหลาง 35 เขตบางขุนเทียน 34) จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงาน โดยคพ. ร่วมกับ บก.จร. กทม. ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะ อย่างต่อเนื่อง โดยรถยนต์ที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐานได้ออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ, บก.จร. ตั้งจุดตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 20 ชุด (ติดภารกิจ 3 ชุด) รายละเอียดผลการจับกุม ดังนี้ ยอดการจับกุมทั้งหมด 439 ราย แบ่งเป็น รถตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ไม่ผ่าน 278 ราย, รถตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ไม่ผ่าน 161 ราย, กทม. กวาดล้างทำความสะอาดสะพานข้ามแยกวงศ์สว่าง ถนนรัชดาภิเษก เพื่อลดฝุ่นละออง